เข้าสู่ระบบ
หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ (อ่านทั้งหมด)

ไฟล์ประกอบการประชุม MRA วันที่ 26-28 มค.58
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์ - 09 ก.พ. 2558 โดย ประไพ
ไฟล์ Download MRA Guidelide ฉบับปี 2557
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ - 05 พ.ย. 2557 โดย ประไพ
ประกาศใช้คู่มือ MRA Guideline ฉบับปี 2557 เริ่ม 1 ตุลาคม 2557 (ยกเลิกฉบับ 2553)
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์ - 17 ต.ค. 2557 โดย ประไพ วัฒนไกร
ขอเชิญเครือข่ายบริการร่วมเสนอผลงาน เพื่อรับรางวัลเครื่อข่ายบริการดีเด่น ประจำปี 2557
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์ - 05 พ.ค. 2557 โดย IT Help Desk

เว็บบอร์ด (อ่านทั้งหมด)

กระทู้โพสต์โดยตอบดู
การลงบันทึกผลการตรวจเวชระเบียน 2559(อ่าน)
โพสต์เมื่อ 20 มิ.ย. 2560 เวลา 08:42 น.
นันทพัทธ์ จันทร์ต๊ะฝั้น0532
อยากทราบคะแนน EXTERNAL เข้าดูได้ที่ไหนของโปรแกรมคะ หาไม่เจอ(อ่าน)
โพสต์เมื่อ 12 ก.ย. 2559 เวลา 07:37 น.
จิราพร นวลดี0475
สุ่มข้อมูล OP 2558 ไม่ได้(อ่าน)
โพสต์เมื่อ 22 ธ.ค. 2558 เวลา 10:16 น.
ชนนาถ อุทัยฉาย0245
ปี 2558 คีย์ on line ไม่ได้ค่ะแนะนำด้วย(อ่าน)
โพสต์เมื่อ 23 ก.ย. 2558 เวลา 02:00 น.
ไพเราะ คลองนาวัง2306
ดูรายงานปี 2555-2556 จะต้องทำอย่างไรคะ(อ่าน)
โพสต์เมื่อ 14 ก.ย. 2557 เวลา 03:24 น.
รัตนา รัชตพิสิฐกร4590

ไฟล์ดาวน์โหลด (ดูทั้งหมด)


ไฟล์ประกอบการประชุมไม่มีคำอธิบาย

ไฟล์เวอร์ชันอัพโหลดขนาดดาวน์โหลด
หลักความรับผิดทางละเมิดของเเพทย์เเละบุคลากรสาธารณสุข
ไฟล์ประกอบการประชุม MRA 27 มค.58 ณ รร.โรแมนติค รีสอร์ท นครราชสีมา
1.009/02/25583 MBดาวน์โหลด

ไฟล์ประกอบการสอนไฟล์ประกอบการสอน MRA ฉบับปี 2557 ประกาศใช้ ณ 1 ตุลาคม 2557

ไฟล์เวอร์ชันอัพโหลดขนาดดาวน์โหลด
MRA IP ฉบับปี 2557
ไม่มีคำอธิบาย
1.009/02/25585 MBดาวน์โหลด
MRA OP ฉบับปี 2557
ไม่มีคำอธิบาย
1.009/02/25583 MBดาวน์โหลด

โปรแกรมMRA Client คือ ระบบบันทึก และตรวจประเมินคุณภาพ การบันทึกเวชระเบียน แบบ Offline

ไฟล์เวอร์ชันอัพโหลดขนาดดาวน์โหลด
mra_setup.exe
โปรแกรม MRA Offline หรือ MRA Client
1.021/08/2557114 MBดาวน์โหลด

คู่มือรายละเอียดการใช้งานโปรแกรม

ไฟล์เวอร์ชันอัพโหลดขนาดดาวน์โหลด
User Manual Internal mini (คู่มือการบันทึกเวชระเบียน ฉบับย่อ 2558)
คู่มือ User Manual Internal mini ฉบับย่อ 2558 เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2558
1.030/12/25582 MBดาวน์โหลด
คู่มือ MRA Guideline_2557
คู่มือ MRA Guideline ฉบับปรับปรุงปี 2557 เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2557 (ยกเลิกฉบับปี 2553)
1.026/10/25574 MBดาวน์โหลด
User Manual Internal mini
คู่มือการบันทึกเวชระเบียน ฉบับย่อ
1.005/05/2557999 KBดาวน์โหลด
User Manual
คู่มือการบันทึกเวชระเบียน ฉบับเต็ม
1.002/05/25577 MBดาวน์โหลด

ทั่วไปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม

ไฟล์เวอร์ชันอัพโหลดขนาดดาวน์โหลด
ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด


เวอร์ชัน 2.1.14