เข้าสู่ระบบ
ไฟล์ดาวน์โหลด

ไฟล์ประกอบการประชุมไม่มีคำอธิบาย

ที่ไฟล์เวอร์ชันอัพโหลดขนาดดาวน์โหลด
1หลักความรับผิดทางละเมิดของเเพทย์เเละบุคลากรสาธารณสุข
ไฟล์ประกอบการประชุม MRA 27 มค.58 ณ รร.โรแมนติค รีสอร์ท นครราชสีมา
1.009/02/25583 MBดาวน์โหลด

ไฟล์ประกอบการสอนไฟล์ประกอบการสอน MRA ฉบับปี 2557 ประกาศใช้ ณ 1 ตุลาคม 2557

ที่ไฟล์เวอร์ชันอัพโหลดขนาดดาวน์โหลด
1MRA IP ฉบับปี 2557
ไม่มีคำอธิบาย
1.009/02/25585 MBดาวน์โหลด
2 MRA OP ฉบับปี 2557
ไม่มีคำอธิบาย
1.009/02/25583 MBดาวน์โหลด

โปรแกรมMRA Client คือ ระบบบันทึก และตรวจประเมินคุณภาพ การบันทึกเวชระเบียน แบบ Offline

ที่ไฟล์เวอร์ชันอัพโหลดขนาดดาวน์โหลด
1mra_setup.exe
โปรแกรม MRA Offline หรือ MRA Client
1.021/08/2557114 MBดาวน์โหลด

คู่มือรายละเอียดการใช้งานโปรแกรม

ที่ไฟล์เวอร์ชันอัพโหลดขนาดดาวน์โหลด
1User Manual Internal mini (คู่มือการบันทึกเวชระเบียน ฉบับย่อ 2558)
คู่มือ User Manual Internal mini ฉบับย่อ 2558 เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2558
1.030/12/25582 MBดาวน์โหลด
2คู่มือ MRA Guideline_2557
คู่มือ MRA Guideline ฉบับปรับปรุงปี 2557 เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2557 (ยกเลิกฉบับปี 2553)
1.026/10/25574 MBดาวน์โหลด
3User Manual Internal mini
คู่มือการบันทึกเวชระเบียน ฉบับย่อ
1.005/05/2557999 KBดาวน์โหลด
4User Manual
คู่มือการบันทึกเวชระเบียน ฉบับเต็ม
1.002/05/25577 MBดาวน์โหลด

ทั่วไปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม

ที่ไฟล์เวอร์ชันอัพโหลดขนาดดาวน์โหลด
ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด