เข้าสู่ระบบ
ข่าว
ไฟล์ประกอบการประชุม MRA วันที่ 26-28 มค.58

ไฟล์ประกอบการประชุม MRA วันที่ 26-28 มค.58 รร.โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์สปา เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 

ประกอบด้วย ไฟล์ประกอบการสอน MRA OP, MRA IP และไฟล์ประกอบการบรรยาย "หลักความรับผิดทางละเมิดของเเพทย์เเละบุคลากรสาธารณสุข"

สามารถ Download ได้แล้วค่ะ

เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์ - 09 ก.พ. 2558 โดย ประไพ
ไฟล์ Download MRA Guidelide ฉบับปี 2557

MRA Guidelide. ฉบับปี 2557  สามารถ Download ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

http://mra.nhso.go.th/MRA หรือ

http://audit.nhso.go.th/FrontEnd/Index.aspx

เผยแพร่เมื่อ วันพุธ - 05 พ.ย. 2557 โดย ประไพ
ประกาศใช้คู่มือ MRA Guideline ฉบับปี 2557 เริ่ม 1 ตุลาคม 2557 (ยกเลิกฉบับ 2553)

เรียน ทุกท่านค่ะ

คู่มือ MRA Guideline ฉบับปรับปรุงปี 2557 ขณะนี้กำลังดำเนินการจัดส่งไปยังหน่วยบริการ

ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยบริการ ที่ได้รับหนังสือคู่มือแล้ว กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมายังสปสช.

ตามที่อยู่ที่แจ้งในหนังสือนำส่ง และหากภายในวันที่ 30 ตค.57 หน่วยบริการใดที่ยังไม่ได้รับหนังสือคู่มือ

ขอให้ประสานงานไปยัง สปสช.เขต ที่รับผิดชอบ หรือประสานงานกลับมาที่ prapai.w@nhso.go.th 

โดยคู่มือ MRA Guideline ฉบับปี 2557 นี้ จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557

ไฟล์หนังสือคู่มือ สามารถ Download ได้ทางหน้า Web MRA นี้นะคะ

เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์ - 17 ต.ค. 2557 โดย ประไพ วัฒนไกร
ขอเชิญเครือข่ายบริการร่วมเสนอผลงาน เพื่อรับรางวัลเครื่อข่ายบริการดีเด่น ประจำปี 2557

ข่าวนำเสนอผลงาน

 

เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์ - 05 พ.ค. 2557 โดย IT Help Desk
(1 of 1) pp1pp