เข้าสู่ระบบ
ข่าว
อ่านข่าวทั้งหมด
ประกาศใช้คู่มือ MRA Guideline ฉบับปี 2557 เริ่ม 1 ตุลาคม 2557 (ยกเลิกฉบับ 2553)

เรียน ทุกท่านค่ะ

คู่มือ MRA Guideline ฉบับปรับปรุงปี 2557 ขณะนี้กำลังดำเนินการจัดส่งไปยังหน่วยบริการ

ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยบริการ ที่ได้รับหนังสือคู่มือแล้ว กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมายังสปสช.

ตามที่อยู่ที่แจ้งในหนังสือนำส่ง และหากภายในวันที่ 30 ตค.57 หน่วยบริการใดที่ยังไม่ได้รับหนังสือคู่มือ

ขอให้ประสานงานไปยัง สปสช.เขต ที่รับผิดชอบ หรือประสานงานกลับมาที่ prapai.w@nhso.go.th 

โดยคู่มือ MRA Guideline ฉบับปี 2557 นี้ จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557

ไฟล์หนังสือคู่มือ สามารถ Download ได้ทางหน้า Web MRA นี้นะคะเผยแพร่เมื่อ วันศุกร์ - 17 ต.ค. 2557 โดย ประไพ วัฒนไกร