เข้าสู่ระบบ
เว็บบอร์ด
ค้นหาด้วยชื่อกระทู้

ลำดับกระทู้โพสต์โดยตอบดู
1การลงบันทึกผลการตรวจเวชระเบียน 2559(อ่าน)
โพสต์เมื่อ 20 มิ.ย. 2560 เวลา 08:42 น.
นันทพัทธ์ จันทร์ต๊ะฝั้น0380
2อยากทราบคะแนน EXTERNAL เข้าดูได้ที่ไหนของโปรแกรมคะ หาไม่เจอ(อ่าน)
โพสต์เมื่อ 12 ก.ย. 2559 เวลา 07:37 น.
จิราพร นวลดี0392
3สุ่มข้อมูล OP 2558 ไม่ได้(อ่าน)
โพสต์เมื่อ 22 ธ.ค. 2558 เวลา 10:16 น.
ชนนาถ อุทัยฉาย0211
4ปี 2558 คีย์ on line ไม่ได้ค่ะแนะนำด้วย(อ่าน)
โพสต์เมื่อ 23 ก.ย. 2558 เวลา 02:00 น.
ไพเราะ คลองนาวัง2266
5ดูรายงานปี 2555-2556 จะต้องทำอย่างไรคะ(อ่าน)
โพสต์เมื่อ 14 ก.ย. 2557 เวลา 03:24 น.
รัตนา รัชตพิสิฐกร4553
6ต้องการทราบผล External audit(อ่าน)
โพสต์เมื่อ 15 ก.ค. 2557 เวลา 11:24 น.
นิตยา ศักดิ์นภาพรเลิศ6757
7รายงานสรุปค่าเฉลี่ย OP( แยกตามรายเกณฑ์) โหลดข้อมูลไม่ได้(อ่าน)
โพสต์เมื่อ 03 ก.ค. 2557 เวลา 09:42 น.
ปิยะนุช นุ้ยเย็น2215
8ขอเพิ่มการค้นหาแบบ HN ด้วยค่ะ(อ่าน)
โพสต์เมื่อ 28 มิ.ย. 2557 เวลา 04:57 น.
สุพัตรา ลอยสุวรรณ์ 163
9รบกวนADMIN มีการบันทึกให้เพิ่มคะแนน แต่เวลารวคะแนนที่ได้ไม่Sum ช่องเพิ่มคะแนนด้วยรบกวนตรวจสอบโปรแกรมค่ะ(อ่าน)
โพสต์เมื่อ 25 มิ.ย. 2557 เวลา 09:45 น.
บุศรา มากชู181
10บันทึกเสร็จแล้ว(อ่าน)
โพสต์เมื่อ 19 มิ.ย. 2557 เวลา 03:08 น.
เทพอินทร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา0118
11keys ข้อมูลแล้ว แต่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ค่ะ(อ่าน)
โพสต์เมื่อ 13 มิ.ย. 2557 เวลา 03:19 น.
สุภิลักษณ์ ครุฑธา1101
12ดูรายงานกราฟแยกราย content ไม่ได้ มีข้อความว่า "ดูไม่ได้ล้มเหลว Null'key argument" ต้องทำอย่างไร(อ่าน)
โพสต์เมื่อ 12 มิ.ย. 2557 เวลา 08:38 น.
วไลพร รัตนอาภรณ์259
13เมื่อไหร่จะบันทึกข้อมูลINTERNAL AUDIT (อ่าน)
โพสต์เมื่อ 26 พ.ค. 2557 เวลา 11:06 น.
ทัศนีย์ คูศรี4246
14จังหวัดอุบล สามารถบันทึก internal audit ได้วันไหนคะ(อ่าน)
โพสต์เมื่อ 21 พ.ค. 2557 เวลา 11:43 น.
ณัฐชยา โพธิเศษ2101
15รายงานที่ประมวลออกมาทำไม่ไม่ตรงที่ทำเอง (อ่าน)
โพสต์เมื่อ 20 พ.ค. 2557 เวลา 12:04 น.
สายฝน สุภาชาติ278
16สสจ. ติดตามการบันทึก Internal ได้อย่างไร(อ่าน)
โพสต์เมื่อ 12 พ.ค. 2557 เวลา 10:52 น.
ขนิษฐา ภาควรรธนะ1152
17คะแนนในช่องเพิ่มหรือหักคะแนนหายไป(อ่าน)
โพสต์เมื่อ 10 พ.ค. 2557 เวลา 11:27 น.
นุชตาภา ลดาภานนต์186
18รหัสผู้ตรวจสอบดูได้จากไหนคะ(อ่าน)
โพสต์เมื่อ 10 พ.ค. 2557 เวลา 10:54 น.
ณภัทร4180
19โปรแกรมบันทึก MRA ทำไมช้ามากเลยคะ ไม่เอื้อต่อการคีย์ข้อมูลเลยคะ มีวิธีไหนที่ทำให้สามารถคีย์ได้เร็วกว่านี้บ้างมั้ยคะ(อ่าน)
โพสต์เมื่อ 09 พ.ค. 2557 เวลา 12:07 น.
ปรีชญา เขตจัตุรัส1191
20แบบตรวจประเมิน OP(อ่าน)
โพสต์เมื่อ 08 พ.ค. 2557 เวลา 03:07 น.
วรรณภา จิตโสภณปัญญา2187
(1 of 1) pp1pp