เข้าสู่ระบบ
กระทู้ - ดู 212 ครั้ง (เว็บบอร์ด)
สุ่มข้อมูล OP 2558 ไม่ได้
ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2558 เขต ไม่สามารถสุ่มข้อมูล OP เพื่อเตรียมส่งรายงานเวชระเบียนให้หน่วยบริการได้ค่ะ
สอบถามว่า จะสามารถดำเนินการสุ่มข้อมูลได้เมื่อไรคะ
ส่วนข้อมูล IP ดำเนินการส่มข้อมูลได้เรียบร้อยแล้วค่ะ
โดย ชนนาถ อุทัยฉาย เมื่อ 22 ธ.ค. 2558 10:16 น.
ความคิดเห็น (0)
ไม่มีความคิดเห็น
(1 of 1) pppp